Zvolte si ekonomicky výhodný způsob vytápění

Zvolit správný způsob vytápění rodinného domu patří k nejdůležitějším rozhodnutím, které musíte udělat, pokud stavíte nový dům nebo rekonstruuje starší. Vedle komfortu bývá důležitým argumentem ekonomika provozu a výše investičních nákladů. Zásadní je vždy zvolit ten správný zdroj tepelné energie.

VÝHODY PLYNU VÁS PŘESVĚDČÍ

Image

Kvalitní tepelná čerpadla jsou investičně velmi náročná a návratnost vložených financí je dlouhodobá. Ceny elektřiny jsou vysoké a s trvalým nárůstem její spotřeby lze očekávat, že spíše porostou než naopak. Zbývá tedy zemní plyn nebo kapalný propan. Cenově se oba plyny nikterak zásadně neliší, dokonce každý plynový kotel lze jednoduchou úpravou přizpůsobit vybranému druhu (stačí výměna trysek). Větším problémem bývá skutečnost, že zemní plyn není zaveden
všude a budování přípojky by bylo dost drahé. Takže co vám v takovém případě zbývá? Kapalný propan, který lze velmi jednoduše převážet a hlavně skladovat v bezpečných zásobnících. Velkou výhodou tohoto řešení je nezávislost na dodavatelích, protože spotřebu i zásoby plynu si každý uživatel sleduje sám a může jej nakupovat v době, kdy je to výhodné (podobně jako u benzinu v letních měsících).

Investiční náklady jsou v porovnání s konkurencí nízké a provoz podložený vysokou výhřevností plynu mnohé překvapí. V konečném součtu pouhých několika let se efektivita vytápění kapalným propanem plně projeví. Přitom vytápění propanem není žádnou novinkou, ale osvědčeným, ekologickým a hlavně bezpečným způsobem vytápění, který i v důsledku celospolečenských změn prožívá nyní jistou renesanci.

Image

NE, NENÍ TO DRAHÉ!

Dodavatelů plynu je na trhu několik. Jedním z nich je společnost TOMEGAS, která vždy nejprve posoudí konkrétní situaci a pak zdarma navrhne optimální řešení. Zásobník plynu lze koupit do svého vlastnictví, nebo je možné si ho pronajmout. Například jen na dobu, než obec zavede přípojku zemního plynu. TOMEGAS nabízí výhodné smlouvy na dodávky plynu, které se mění s novou sezónou a tak odpadá obava z dlouhodobého závazku. Vy sami si určíte, co bude pro vás výhodnější. Součástí servisu TOMEGAS je samozřejmě poradenství a technická podpora. Pro potřeby standardních rodinných domů se používají zásobníky na 2700 nebo 4850 litrů propanu.

Záleží na topném výkonu a jestli propan budete využívat také k vaření. Zásobník může být instalován jako nadzemní nebo podzemní. Obojí je možné a bezpečné. U podzemního řešení zásobník nezmění charakter zahrady, ale náklady na instalaci jsou vyšší o výkopové práce. Vytápění kapalným propanem je vhodné v kombinaci s populárním podlahovým vytápěním, které pracuje s nižšími teplotami a tak je ekonomika celého systému ještě efektivnější.

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.