Firmy, města, státní správa

Image

Účinnost, náklady, komfort

Požadavky majitelů či provozovatelů škol, hotelů, obytných domů či jiných průmyslových budov jsou vždy stejné – vysoká účinnost, nízké náklady a komfort obsluhy. Investice do sofistikovaných zařízení (např. tepelná čerpadla) je poměrně vysoká. TOMEGAS má alternativu efektivního a ekologického vytápění, což je základní podmínkou pro dotace, které obecní budovy čerpají. 

vytápění propanem

TOMEGAS realizuje na klíč vytápění od malých dílen živnostníků až po velké průmyslové haly, školy, domovy seniorů, obytné domy, hotely apod.

Vytápění s využitím spalování plynů včetně propanu, má před sebou dobrou budoucnost. Chemicky se propan skládá jen z uhlíku a vodíku (C3H8). Legislativní tlak na snižování škodlivých emisí vznikajících při spalování plynů se vzduchem dosáhl takové míry, že jejich koncentrace se v některých případech již blíží spodnímu limitu měřicího rozsahu běžných přístrojů. Využití propanu pro vytápění i tím, že při spalování nevzniká prach, popel, tak patří k nejekologičtějším způsobům, který nezhoršuje kvalitu vzduchu v blízkém okolí. Nedoprovázejí je emise hluku, což je zásadní nevýhoda a limit pro uplatnění nyní často poptávaných tepelných čerpadel vzduch-voda.

Tento druh vytápění je vhodný nejen pro rodinné domy, ale i pro průmyslové haly, sušičky obilí, hotely, horské chaty, kanceláře, domovy seniorů, domovy dětí atd. Prakticky všude tam, kde není možnost se připojit na vedení zemního plynu. Je to nejvýhodnější vytápění hned po zemním plnu. Takže pokud zákazník nemá možnost se připojit na zemní plyn, může bez obav využít propan.

Pořizovací náklady na vytápění propanem jsou v porovnání se zemním plynem v podstatě stejné. Potřebujete jen vhodný kotel, popřípadě hořák a připojení k zásobníku. V případě zemního plynu připojení k plynovodu.

MOŽNOST INSTALACE NA KLÍČ – BEZ STAROSTÍ

SCHÉMA ULOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

Image
Image

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁSOBNÍKŮ

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25letou historií.