Zemědělské družstvo z Jižních Čech suší obilí kapalným plynem

Investice do nové technologie sušení proběhla v loňském roce. Družstvo nyní provozuje sušárnu v kombinaci se 4 sily s aktivním větráním o kapacitě 1500 tun (každé silo). V sušárně LAW, kde jako topné médium slouží propan, se dosušuje převážně pšenice.

Investice do nové technologie sušení proběhla v loňském roce. Družstvo nyní provozuje sušárnu v kombinaci se 4 sily s aktivním větráním o kapacitě 1500 tun (každé silo). V sušárně LAW, kde jako topné médium slouží propan, se dosušuje převážně pšenice.

Zemědělské družstvo existuje již od roku 1975 a v současné době hospodaří na 3700 hektarech. Orientuje se na tradiční rostlinnou i živočišnou výrobu. O tom, proč se vedení družstva přiklonilo k propanu, rozhodla ekonomika. Ukázalo se , že investice do přípojky zemního plynu by byla nejen vysoká, ale současně, díky několika vlastníkům pozemků, i složitá. Na výběr zbýval lehký topný olej nebo propan, který lze dopravovat a skladovat v kapalné formě. Obě varianty mají téměř stejnou výhřevnost, konkrétně kapalný propan 46,40 MJ/kg a LTO 42,30 MJ/kg. Rozdíl se ukázal být v ceně hořáků ve prospěch kapalného plynu. Pro potřeby družstva bylo navíc výhodné si zásobníky plynu pronajmout od dodavatele paliva, což bylo velmi rychlé a elegantní řešení. Projekt počítal s tím, že v plném nasazení, což odpovídá kapacitě 15 tun sušených obilnin za hodinu, budou potřeba 4 zásobníky objemu 4,2 m3.

Protože provoz zahájila sušárna před necelým rokem, ekonomické vyhodnocení není možno ještě udělat.

Propan - ekologické palivo budoucnosti?

Zdá se, že kapalný plyn jako zdroj tepla prožívá v současné době renesanci. Jsou to nejen drobní živnostníci, malí a střední podnikatelé, ale také větší průmyslová odvětví, pro která je propan dobrým a hlavně efektivním řešením. Proč? Na prvním místě lze samozřejmě vidět technické vlastnosti a podtrhnout vysokou výhřevnost, která se odrazí v nízké spotřebě a tím i ceně. Stejně tak důležité je ovšem ekologické hledisko. Při spalování propanu totiž vzniká jen minimální množství emisí, téměř na hranici měřitelnosti. Pro topení propanem totiž vzniká jen minimální množství emisí, téměř na hranici měřitelnosti. Pro topení propanem je proto možno se rozhodnout v místech, kde neexistuje přípojka zemního plynu, třeba i v chráněných krajinných oblastech.

Firma TOMEGAS

Společnost TOMEGAS je nejen pronajímatelem zásobníků, ale zároveň dodavatelem kapalných technických plynů včetně propanu na českém trhu, a to již od roku 1996. Má tedy za sebou bohaté zkušenosti, které plně využívá ve prospěch svých zákazníků. Kromě plynu dodává TOMEGAS i projektové řešení a samozřejmě již zmíněné zásobníky v objemech od 2 do 250 m3. Ceněnou výhodou pro většinu zákazníků je nezávislost na veřejné síti, což se doslova potvrdilo i v případě ZD.