Vytápění veřejných a obecních budov

Veřejné stavby potřebují efektivní a účinný systém vytápění, který je zároveň ekonomický a poskytuje snadnou a bezproblémovou obsluhu. Důležitým faktorem je také ekologický provoz, který je nezbytný z hlediska dotačních systémů veřejných budov.

Zemní plyn byl dlouho preferovanou volbou v případech, kdy byla k dispozici přípojka. Avšak z důvodu nejistot a obavami o dostupnost se stále častěji volí alternativa číslo dva - kapalný propan.

Kapalný propan a méně využívaná směs propan-butan jsou prověřenými, komfortními a bezpečnými zdroji tepla. Díky nízkým pořizovacím nákladům dokonce konkurovaly tepelným čerpadlům již před jejich zdražením. Jsou vhodné pro všechny typy provozů, ať už se jedná o úřady, školy, domovy seniorů nebo hotely. Kapalný propan nevytváří při spalování žádný prach ani popel, což ho řadí mezi nejekologičtější zdroje tepla, které nezhoršují kvalitu vzduchu v okolí. Navíc, v porovnání s již zmíněnými tepelnými čerpadly, neprodukuje žádný hluk.

Zásobníky na propan
Doplnění zásobníků propanem z cisterny

Minimalizace pořizovacích nákladů je další výhodou. Kapalný propan (nebo směs propan-butanu) je třeba skladovat v dostatečném množství přímo na vlastním pozemku. Tato "nevýhoda" se v posledních měsících spíše proměnila ve výhodu, protože zajišťuje určitou míru nezávislosti a časově dostatečné zásobování. Zásobníky mohou být uloženy buď pod zemí, což neovlivňuje vzhled okolí, nebo nad zemí, což usnadňuje jejich kontrolu a údržbu. Nadzemní zásobníky je dokonce možné si pronajmout, čímž se snižují pořizovací náklady. Zkapalněné ropné plyny lze použít pro jakýkoliv typ plynového kotle, aniž by zákazník musel předem plánovat odběry, a platí se pouze jednorázový poplatek za doplnění zásobníku. Propan-butan je levnější, zatímco čistý propan má vyšší oktanové číslo a obsahuje méně síry. Je složen pouze z uhlíku a vodíku, a jeho výhřevnost činí 46,4 MJ/kg, což je nejvyšší hodnota mezi palivy.

Cena a dostupnost v dnešní době jsou také důležitými faktory. Propan se vyrábí zkapalňováním ropných plynů, které vznikají při rafinaci ropy za použití tlaku a nízké teploty. Teprve při přechodu do hořáku se zpět mění na plynný stav. Spolupracujeme s dodavateli ze západních zemí, zejména z Německa, z důvodu kvality. Díky tomu nejsou dodávky závislé na politickém vývoji vztahů s Ruskem a cena kapalného propanu a směsi propan-butan se nesmyslně nezvýšila. Stačí se podívat na vývoj cen LPG na čerpacích stanicích.

Pomůžeme s počátečním plánováním

Pomáháme svým zákazníkům nejen s navržením optimálního výkonu, ale také s počátečním posouzením vhodnosti a nákladnosti přechodu z jiných zdrojů tepla. Spolupráce s odborníkem s mnohaletými zkušenostmi je při plánování velkou výhodou. Pouze dobře promyšlený a nastavený systém zásobování teplem zajistí dlouhodobou ekonomickou a ekologickou efektivitu.

Neváhejte se obrátit na naše obchodní zástupce nebo nám na sebe zanechte kontakt a my se Vám ozveme zpět.