Topit plynem má mnoho pozitiv

Snad ve všech médiích se dočteme o nejmodernějších technologiích a systémech, které jsou vhodné pro vytápění současných moderních domů. Ale trochu se zapomíná na jeden způsob, který se může v budoucnu stát bestselerem – vytápění plynem. A to i v případě, že nebude k dispozici v místě přípojka zemního plynu. Jedná se o vytápění kapalným plynem – propanem. Proč takové tvrzení? Protože vytápění kapalným plynem je vysoce ekologické a navíc efektivní.

Nízké náklady a rychlá instalace

Image

Velkou výhodou topení kapalným plynem jsou relativně nízké investiční náklady. Levnější je v přímém srovnání pouze elektrický kotel. Ovšem s rostoucí cenou elektrické energie jsou náklady na provoz elektrokotle výrazně vyšší. U vytápění plynem si pořídíte kondenzační plynový kotel, který může spalovat jak zemní plyn tak kapalný propan – rozdíl je pouze v tryskách, které je možné vyměnit. Zásadní položkou rozpočtu bude pořízení zásobníku (nádrže) na kapalný plyn.

Za účelem vytápění rodinných domů se instalují nejčastěji s objemem 2700 nebo 4850 litrů. Záleží na velikosti domu a nárocích uživatelů. Propan vzniká při těžbě a zpracování ropy jako vedlejší produkt, který se tlakem nebo podchlazením zkapalní. Zkapalněný má výrazně menší objem a tak se snadno přepravuje v cisternách a skladuje v tlakových lahvích nebo zásobnících, což je jeho výhoda. To také znamená, že nebudete závislí na veřejné síti a nebudete se muset bát výpadků. Plnění zásobníku si jednoduše řídíte sami. Společnost TOMEGAS, která patří mezi nejvýznamnější dodavatele kapalných plynů, nabízí výhodné smlouvy (podle aktuální ceny plynu) a navíc doporučí nejvhodnější období v roce k předzásobení, což bývají většinou letní měsíce. 

Kromě toho si můžete zásobník plynu od TOMEGASU nejen koupit (podle velikosti stojí cca 50 tisíc Kč) ale lze ho i pronajmout od 2000,- Kč ročně. Tím snížíte počáteční investici a ještě máte navíc pravidelný servis k dobru.

Image
Image

Vysoká výhřevnost a ekologie

Zásobník kapalného plynu se nejčastěji instaluje na vhodné místo na pozemku, ale pokud by toto řešení nevyhovovalo, lze nádrž zapustit také do země. Tím však stoupnou pořizovací náklady o výkopové práce. Vytápění plynem je ideální ve spojení s podlahovým teplovodním vytápěním, které pracuje s nižší teplotou otopné vody (30 až 40 °C), čímž lze opět ušetřit na provozních nákladech. Kapalný propan těží z vysoké výhřevnosti (46,40 MJ/kg), která je vyšší než u zemního plynu nebo LTO. To přispívá k vysoké efektivitě topného systému, zejména v dlouhodobém horizontu. Spalování plynu je vysoce ekologické, neboť hodnoty škodlivých látek jsou na hranici měřitelnosti. Díky tomu je možné jej využívat i v chráněných krajinných oblastech. Pochopitelně se na tento systém vztahují dotace. Kapalný plyn může být řešením na přechodné období, než se do obce zavede přípojka zemního plynu. Proto jsou výhodné již zmíněné pronájmy. Pro zdárnou realizaci je nutné mít projekt, ale ten vám TOMEGAS zařídí. Dodejme, že systém vytápění kapalným plynem lze velmi jednoduše regulovat i za pomocí inteligentních termostatů ovládaných na dálku.

Image
Tlakové lahve k tomu?

A když už budete mít topení plynem, můžete začít používat menší tlakové lahve na kapalný propan, které využijete například u zahradního grilu nebo v zahradním plynovém zářiči.

Možnosti ekologického vytápění domácnosti

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.