Sázka na propan

Když není zemní plyn, je kapalný plyn ideálním východiskem

ADVERTORIAL 24.8.2020

Malé a střední firmy napříč odvětvími musejí na začátku podnikání nebo při rozšiřování výroby často řešit zdroj tepelné energie, který potřebují například pro vytápění haly nebo přímo k výrobnímu procesu. Pokud je v místě přípojka zemního plynu, není v podstatě co řešit, ale v opačném případě ano. Elektřina je drahá, topné oleje z jistého pohledu problematické. Často hraje roli rychlost, protože technologie, do které firma investovala, nesmí dlouho stát a musí začít vydělávat. V tomto případě pomůže kapalný plyn – propan.

EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Instalace zásobníku na kapalný propan včetně projektu je relativně jednoduchá a hlavně rychlá, pokud firma dá přednost odborníkům s dlouholetými zkušenostmi. Někdy se takové řešení hodí i do doby, než je do místa přiveden zemní plyn. Kotle spalující propan jsou v podstatě identické s kotli na zemní plyn, stačí jen vyměnit trysky (kotel na propan potřebuje trysky větší). Kapalný propan (LPG = Liquid Petroleum Gas) vzniká při těžbě ropy jako vedlejší produkt a nízkou teplotou nebo tlakem zkapalní. Díky tomu je vhodný pro bezproblémový transport a následné skladování v ocelových zásobnících již při relativně malém tlaku. Má vysokou výhřevnost 46,44 MJ/kg a jeho spalování je vysoce ekologické, což je důležité pro získání různých dotací.

JASNÁ VOLBA LAKOVEN

Skoro 90 procent firem v ČR zabývajících se lakováním, které nemají k dispozici zemní plyn, používá pro vytápění a sušení lakovaných produktů kapalný propan. Jednou z nich je lakovna SAF nedaleko Prahy, která se specializuje na výrobu a dodávky technologií a zařízení pro úpravy povrchů, jako jsou například tryskací komory a stroje, metalizační boxy a kabiny včetně zařízení pro žárové nástřiky, lakovací a sušicí kabiny, odmašťovací kabiny apod. Firma SAF působí na trhu již od roku 1991. V roce 2017 postavila novou výrobní halu včetně lakovny. Zemní plyn nebyl široko daleko dostupný, a tak byla volba kapalného propanu jednoznačná.

Image

 

LAKOVNY A PROPAN. Tuzemské firmy často používají pro vytápění a sušení lakovaných produktů kapalný propan.

JIŽ OD ROKU 1992. Společnost Tomegas má s instalacemi zásobníků a doplňováním plynem velké zkušenosti.

 

Plyn je zdrojem energie pro hořák s instalovaným příkonem 300 kW, který ohřívá vzduch přiváděný do lakovny. Následně všechen vzduch po vyčištění odchází ven nebo se vrací a cirkuluje v případě, že je lakovna v režimu sušení. Pro běžné lakování je zapotřebí vnitřní teplota vzduchu 20 až 22 °C a pro sušení se vzduch ohřívá někdy až na 60 °C (záleží na typu nátěrové hmoty). Sušení probíhá často i hodinu a režim je řízen automaticky. Provoz má k dispozici dva zásobníky plynu o objemu 4 m3, které je nutné přibližně jednou do roka doplnit.


Výhodný pronájem

Ceny kapalného propanu se odvíjejí od cen ropy a její obecné spotřeby, což znamená, že obvykle jsou ceny v letních měsících nižší než v zimě. Zásobníky má firma pronajaté, protože cena za pronájem včetně servisu byla natolik výhodná, že jakékoli jiné řešení by nebylo efektivní. Instalaci zásobníku a doplňování plynem má na starost společnost Tomegas, která se zabývá dodávkami LPG již od roku 1992. Staví hlavně na kvalitě plynu a na získaných zkušenostech. Dodává zásobníky mnoha velikostí od nejmenších až po 250 m3 určené pro velké provozy.