Propan je „zelený zdroj“ energie i v chráněné krajinné oblasti

Kapalný plyn se hodí jako zdroj energie i v místech s vysokou náročností na životní prostředí.

Každý nový výrobní proces musí být v dnešní době extrémně ohleduplný k životnímu prostředí. Bez toho by nemohl v podstatě začít existovat, což si stát velmi pečlivě hlídá. Firmy proto hledají optimální cestu ke snižování energetické náročnosti výroby a současně se snaží využívat environmentálních zdrojů energie. Celospolečenské klima je v tomto ohledu v řadě ohledů rozpolceno, což je důsledek mnoha politických, mnohdy bohužel nekompetentních vlivů. Firmy si svou odpovědnost ale samy skutečně uvědomují a výrobní procesy podle toho nastavují a řídí. Třeba i tím, že využívají jako zdroj energie propan, při jehož spalování nevznikají prakticky žádné emise. Proto není divu, že propan nachází uplatnění také v chráněných krajinných oblastech, nebo v jejich těsné blízkosti. Pro úplnost dodejme, že propan je nasycený uhlovodík, který se vyrábí zkapalňováním ropných plynů vznikajících při rafinaci ropy. Jeho příznivou vlastností je, kromě jiného, také snadná distribuce v kapalném skupenství.

Každá potravina potřebuje obal

Pravděpodobně dnes neexistuje potravina, která by nepotřebovala nějaký obal vhodný na přepravu nebo její uchovávání. Této problematice se již mnoho let věnuje firma VEPAK z Frýdlantu nad Ostravicí, která se specializuje na výrobu obalů pro potravinářský, ale také drogistický a automobilový průmysl, pet food odvětví apod. Ve svém výrobním závodě zpracovává kolem dvaceti druhů fólií, ze kterých vyrábí obaly, sáčky, potištěné obaly, laminované přebaly apod. Na jaře loňského roku firma otevřela ve Frýdlantu nad Ostravicí zbrusu novou výrobní halu za účelem rozšíření výrobní kapacity, ve které nechybí speciální linka na potisk fólií a obalů včetně laminovací technologie.

Image
Image

Těkavé látky, ale co s nimi?

Výrobní technologie potisku a laminace se neobejde bez použití lihových barev a různých ředidel, které ovlivňují viskozitu příslušné barvy a přímo tak zasahují do procesu nanášení a zasychání těchto barev, včetně jejich pozdější trvanlivosti. Při sušení barev vznikají ovšem těkavé látky, které je nutné nejprve odsát mimo výrobní halu a současně zlikvidovat, aby neznečišťovaly okolní ovzduší, jehož čistota je vzhledem k bezprostřední blízkosti Chráněné krajinné oblasti Beskydy velmi pečlivě hlídaná. K odstranění těkavých látek je určeno speciální technologické zařízení (spalovna), ve kterém se při teplotě 850 °C tyto látky zničí a do ovzduší odchází pouze zcela čistý teplý vzduch. Dodavatelem této technologie je německá firma DÜRR, která je lídrem v oblasti environmentálních technologií pro průmyslové čištění vzduchu.

Propan ovlivňuje kvalitu ovzduší

Zmíněné zařízení, které je umístěno mimo hlavní budovu, potřebuje pro svůj hořák zdroj energie. Technologie firmy DÜRR je založena na využití kapalného propanu, který je skladován ve dvou podzemních zásobnících, zhruba 50 metrů od zařízení. Pro zničení těkavých látek jsou určeny tři spalovací komory, ve kterých dochází k jejich samovznícení a následném rozkladu. Celý proces je řízen počítačem, který na základě několika čidel určí, kdy a jak která komora bude pracovat, a která se bude naopak vzduchem proplachovat (aby nebyla přehořelá). Propan, který se do technologického zařízení distribuuje podzemním potrubím, slouží k předehřátí systému po jeho spuštění. Výrobní proces potisku respektive laminace nelze spustit, pokud by zařízení nefungovalo. O to se starají další čidla, která vyhodnocují koncentraci těkavých látek z výroby a následně aktivují odsávání a řízenou likvidaci škodlivých látek. Navrhli a realizovali jsme projekt podzemních zásobníků a aktuálně se staráme o zásobování propanem. K jejich doplňování dochází přibližně jednou měsíčně, což je odvislé od nastavení výrobního procesu obalů. Systém je nastaven tak, že v případě, kdy zásoba plynu v zásobníku klesne na 40 %, elektronika dodavatele plynu upozorní, že je zapotřebí plyn doplnit. Technická obsluha technologie spalování těkavých látek má k dispozici aplikaci v chytrém mobilu, s jejíž pomocí může i na dálku do celého procesu v případě nutnosti zasahovat.

Celý proces byl nejprve pečlivě monitorován, proběhly řádné zkoušky a řada měření, které ovlivnily nastavení technologie čističky vzduchu tak, aby její efektivita byla co nejvyšší (upravovala se například teplota spalování na 850 °C). Je zřejmé, že pokud by propan s vysokou výhřevností nebyl „zeleným“ a osvědčeným zdrojem tepelné energie, nemohlo by zařízení řádně fungovat. Je možné, že se propan díky svým vlastnostem a přednostem stane palivem budoucnosti. Přečtěte si více o energii z propanu pro firmy.