Propan pro vytápění i s podporou kotlíkových dotací

Vytápění s využitím spalování plynů včetně propanu, má před sebou stále velmi dobrou budoucnost. Ponechme stranou úvahy, zda je fyzicky a finančně reálné během 30 let zcela překlopit celý energetický systém směrem k elektřině plně vyráběné z obnovitelných zdrojů.

Image

I v našich českých dějinách v minulém století se vyskytovaly plány rozvoje životní úrovně obyvatel, které byly na papíře plněny na více jak 100 %, zatímco na regálech obchodů zboží mizelo. Proto se věnujme realitě, ve které na řadě míst, v rodinných domech určitě, k jejich zanedbatelnému podílu na celosvětové produkci CO2 zůstane vytápění propanem ekologicky a ekonomicky velmi přijatelnou variantou, se kterou souvisí velká míra odolnosti vůči výpadkům dodávky elektrické energie ze sítě.

Chemicky se propan skládá jen z uhlíku a vodíku (C3H8). Legislativní tlak na snižování škodlivých emisí vznikajících při spalování plynů se vzduchem dosáhl takové míry, že jejich koncentrace se v některých případech již blíží spodnímu limitu měřicího rozsahu běžných přístrojů. Využití propanu pro vytápění i tím, že při spalování nevzniká prach, popel, tak patří k nejekologičtějším způsobům, který nezhoršuje kvalitu vzduchu v blízkém okolí. Nedoprovázejí jej emisí hluku, což je zásadní nevýhoda a limit pro uplatnění nyní často poptávaných tepelných čerpadel vzduch-voda.

Výhřevnost zkapalněného propanu je 46,40 MJ/kg, tj. 12,9 kWh/kg (více ZDE). Při průměrné roční potřebě tepelné energie pro vytápění okolo 70 kWh/(m2.rok) moderního nízkoenergetického domu s mírně nadstandardní užitnou plochou 200 m2, se stupněm využití propanu 96 % při částečné kondenzaci (spalné teplo 50,35 MJ/kg, tj. 13,4 kWh/kg) v kvalitním plynovém kondenzačním kotli vychází roční potřeba propanu na necelých 1.100 kg. Při hustotě propanu 493 kg/m3 je k uložení roční zásoby třeba objem jen 2,23 m3.

S propanem spojil velkou část svého profesního života pan Miroslav Novotný, zástupce společnosti Tomegas s.r.o. Redakce TZB-info mu proto k využití propanu pro vytápění položila několik otázek.

Redakce TZB-info:

Potenciálního zájemce o vytápění propanem zajímá v prvé řadě cena. Na TZB-info v Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii používáme „bezpečnou“ základní cenu ve výši 25 Kč/kg. Je podle Vás tato cena průměrná, nižší nebo vyšší?

Miroslav Novotný:

Pokud se podíváme deset a více let zpět, tak se v letních měsících cena propanu pohybuje vždy kolem 25,- Kč včetně DPH. Takže je to cena průměrná.

Redakce TZB-info:

Buďme tedy konkrétnější. V současné době si zřejmě jen málo odběratelů propanu kupuje zásobník do svého vlastnictví. Jaké přibližné náklady tedy nese?

Miroslav Novotný:

Zásobník stojí kolem 50.000,- Kč a zákazníkovi se určitě vyplatí si tento zásobník od naší firmy pronajmout. Roční nájem zásobníku je pro naše zákazníky symbolický. Ročně zaplatí 2.500,- Kč.

Naše firma zajistí servis včetně předepsaných kontrol v legislativou daných termínech.

Redakce TZB-info:

A cena propanu?

Miroslav Novotný:

Cena propanu se během roku mění, asi tak jak LPG u čerpacích stanic. Jak už jsem se zmínil, vyplatí se propan nakoupit v létě, kdy je jeho cena kolem 25,- Kč za kg. V zimních měsících je jeho cena vyšší, ale zase ne o moc. V průměru tak 2 až 3,- Kč na kg. Mluvíme zde o cenách včetně DPH.

Redakce TZB-info:

Zatím jsme hovořili o rodinném domě. Kdy je propan vhodný i pro jiné objekty?

Miroslav Novotný:

Tento druh vytápění je vhodný nejen pro rodinné domy, ale i pro průmyslové haly, sušičky obilí, hotely, horské chaty, kanceláře, domovy seniorů, domovy dětí atd. Prakticky všude tam, kde není možnost se připojit na vedení zemního plynu.

Podle mého názoru je to nejvýhodnější vytápění hned po zemním plnu. Takže pokud zákazník nemá možnost se připojit na zemní plyn, může bez obav využít propan.

Pořizovací náklady na vytápění propanem jsou v porovnání se zemním plynem v podstatě stejné. Potřebujete jen vhodný kotel, popřípadě hořák a připojení k zásobníku. V případě zemního plynu připojení k plynovodu.

Redakce TZB-info:

S propanem se tradičně nese povědomí o vyšších provozních nákladech. Změnilo se něco?

Miroslav Novotný:

Co se týká provozních nákladů, tak jsou v porovnání se zemním plynem rovněž srovnatelné.

Pokud vezmeme naši průměrnou cenu 25,- Kč za kg propanu, tak v porovnání s elektrickou energií vychází tato cena na 1,95 Kč za kWh a v porovnání s dálkovým vytápěním na 530 Kč za GJ.

Opět se jedná o ceny včetně DPH.

Takže i z tohoto srovnání je zřejmé, že vytápění propanem je levnější než použíti elektrické energie, nebo dálkového vytápění.

Podívejte se třeba na vývoj cen elektřiny. Pro vytápění rodinných domů, v závislosti na velikosti odběru a sazbě, došlo k meziročnímu zdražení 2018/2019 běžně přesahujícímu 10 %, ale spíše se blížícímu až k 20 %. To se samozřejmě dotklo tepelných čerpadel, která jsou symbolem nízkých provozních nákladů. A cena elektrické energie bude dále stoupat, stačí se porozhlédnout po okolních státech. Proto i mírně vyšší provozní náklady s propanem nevidím jako zásadní problém. I proto, že výsledným požadovaným sledovaným efektem nejsou provozní náklady, ale teplo. A jeho cenu ovlivňuje výše investice. Pořizovací náklady jsou u tepelných čerpadel, tedy pokud hovoříme o těch, které mají předpoklad životnosti 15, jako plynové kotle, nejvyšší.

Image
Image

Redakce TZB-info:

To znamená, že i každá koruna z dotací se může hodit. Co třeba kotlíkové dotace?

Miroslav Novotný:

To je dobrý příklad. Bohužel nevím o oficiální statistice, kolik z plynových kotlů, jejichž instalace již byla nebo bude, podpořena z tohoto programu, využívá propan. Propan je jednou z cest, jak v obcích, kde nemají přípojku zemního plynu, zásadně zlepšit čistotu vzduchu. Při přechodu z pevných paliv na plynový kondenzační kotel je možné pokrýt až 75 % nákladů v max. výši až 95.000,- Kč. Tato částka pokryje nutné vložkování komína (cca 8 tisíc Kč), nový plynový kondenzační kotel s přípravou teplé vody (cca 60 tisíc Kč), drobné úpravy napojení kotle na otopnou soustavu a pro první pár let i nájem za zásobník na propan. A v některých krajích se přidává extra bonus 7.200,- Kč. I kotlíkové dotace tak přejí propanu.

Redakce TZB-info:
Děkujeme za informace.

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.