Propan: vytápění budoucnosti

Pokud přemýšlíte o celkové rekonstrukci domu nebo stavíte nový, důležitým a neukvapeným rozhodnutím by mělo být to, jakým způsobem budete celou nemovitost vytápět. Plyn je výhodný z několika hledisek, pokud ale u vaší nemovitosti není k dispozici přípojka zemního plynu, pak jednou z možností je kapalný plyn neboli propan.

Čistý propan (minimálně 90 % plynu) má v současné době mnoho výhod a předpokládáme, že v budoucnu bude znovu na výsluní. Působením tlaku nebo podchlazením plynu dojde k jeho zkapalnění, takže je snadno manipulovatelný a bezpečně skladovatelný. Problém nejsou ani odlehlé oblasti nebo chráněné rezervace, protože spalování je vysoce ekologické a téměř bez oxidu uhličitého. Má výhřevnost 46,40 MJ/kg. To znamená, že jsme v našem vzorovém domě od společnosti CANABA protopili za rok 1 150 kg propanu, což je na faktuře 29 325 Kč i s 21 procentní daní.

Image

Pronájem nebo koupě zásobníku?

Podzemní nebo nadzemní zásobník plynu může majitel nemovitosti vlastnit, nebo si ho pronajímat. Pokud jej vlastníte, pak si teoreticky můžete na každé plnění najímat jiného dodavatele. Záleží ale vždy na smlouvě, proto buďte obezřetní. Jde mimo jiné o to, že ceny propanu se v průběhu roku mění – nejlevnější bývají v létě. 

A jaké tedy zvolit řešení? Proměnných faktorů je u každého domu příliš mnoho, proto jsou naše nabídky a kalkulace vždy individuální. Důležitý bonus ale přidáváme v podobě administrativní a projektové podpory – lidově řečeno pomůžeme vám vyběhat papíry. Navrhneme ideální řešení, nainstalujeme vše pod dozorem odborníků a zajistíme pravidelné dodávky plynu kamkoliv po naší vlasti.

Image

Bezpečnost a efektivita

Chemické složení propanu i směs obou plynů je podobné. Zkapalněný plyn se na výstupu ze zásobníku odpařuje, mění skupenství, aby mohl být potrubím odváděn přes regulátor do hořáku kotle. Výhoda propanu je, že se může odpařovat až do teploty mínus 40 °C. Na rozdíl do směsi propanu a butanu, kde odpařování končí zhruba okolo 0 °C. Proto se směs propanu a butanu používá častěji u větších průmyslových celků i vzhledem k tomu, že má vyšší výhřevnost. K vylepšení výkonu obvykle slouží elektrické předehřívání výparníku.

Image

Kvalita je pro nás důležitá

Předpokladem nejlepší efektivity a ekonomiky provozu je kvalitní plyn. Vy jako investor nemůžete bez rozborů a zkoušek sám vlastnosti plynu vyhodnotit. Je na vás, jakého partnera si vyberete. Naše společnost od svého založení odebírá prvotřídní plyn z rafinérie v Ingolstadtu. Naši technici a inženýři testují každou dodávku a následně porovnávají s výsledky testů od dodavatele. Proto pečlivě hlídáme kvalitu, která se následně projeví v ekonomice provozu vašeho domu. „Zásadní pro udržení stabilní kvality plynu, a tudíž i spokojenosti zákazníků, je nakupovat plyn u prověřených dodavatelů, nejlépe na západ od našich hranic,“ vysvětluje Ing. Petr Vízner, manažer společnosti TOMEGAS.

Propan vzniká při těžbě ropy a zemního plynu nebo jako druhotný produkt při rafinaci ropy. Jeho cena si vede v podstatě stále stejně a odvíjí se od světových cen ropy. Vzhledem k tomu, že jeho cena nikdy nebyla dotovaná státem, přetrvává ve společnosti mýtus, že je drahý. Jeho cena je vyšší než cena zemního plynu, ale přípojka zemního plynu není v každé obci a jsou místa, kde se s ní do budoucna ani napočítá. A pokud stát dotace ostatním zdrojům odejme, stane se kapalný propan ekonomicky výhodným palivem. A navíc přetrvávají jeho ekologické přednosti.