Když chybí přípojka plynu, pomohou zásobníky s propanem

Zvolit optimální způsob vytápění je z pohledu provozních nákladů zejména u malých a středních fi rem často nelehká disciplína. Vždy se posuzují různé varianty v souladu s investičními možnostmi, dobou trvání provozu, návratností a v neposlední řadě také s rychlostí proveditelnosti.

Image

Hodně napoví tepelný audit, nicméně zpravidla rozhodují finance. V případě, že není v místě přípojka zemního plynu, soutěží mezi sebou o první místo nejčastěji elektřina, tepelné čerpadlo a kapalný plyn – propan. A právě ten ve většině případů díky příznivým pořizovacím a provozním nákladům vítězí.

Ekologické palivo použitelné v běžném kotli na plyn

Propan vzniká při těžbě a zpracování ropy jako vedlejší produkt, který se tlakem nebo podchlazením zkapalní. Zkapalněný propan má výrazně menší objem, a tak se snadno přepravuje v cisternách a skladuje v tlakových lahvích nebo zásobnících. Chemicky se propan skládá jen z uhlíku a vodíku (C3H8). Důležitá je výhřevnost zkapalněného propanu, která je 46,40 MJ/kg, tj. 12,9 kWh/kg, což je výrazně více než u zemního plynu (33,48 MJ/kg) a více než u lehkého topného oleje – LTO (42,30 MJ/kg). Neméně podstatnou vlastností je ekologie spalování. Měření prokazují, že koncentrace škodlivých emisí je na nejnižší úrovni měřitelnosti.

Kapalný propan je přitom vhodný pro všechny typy moderních kotlů včetně kondenzačních. Investiční náklady patří mezi nejnižší a provozní náklady se pohybují z pohledu statistik zhruba uprostřed. Výhodou propanu je snadná manipulovatelnost. Investor si zakoupí, případně pronajme zásobník plynu a dodavatel plynu jednoduše a hlavně rychle přečerpá kapalný plyn z přistavené cisterny do zásobníku. Mnoho firem si cení nezávislost na veřejné síti. Obsluha je velmi jednoduchá a systém umožňuje automatické hlídání hladiny propanu v zásobníku a v případě, že klesne na určitou mez, vyšle signál dodavateli, který zásobník obvykle bezprostředně doplní.

Image
Podle požadavků na spotřebu nabízí společnost TOMEGAS své zásobníky o objemu od 2 m3 až po 250 m3

Řešení na míru

Jedním z předních českých dodavatelů zkapalněných plynů LPG (Liquified Petroleum Gas) je společnost TOMEGAS, která se na českém trhu etablovala již v roce 1996 a má za sebou mnohaleté zkušenosti. Dodává plyny jako propan, butan, propan-butan či isobutan, ale současně i komplexní řešení včetně projektu a zásobníků plynu. Podle požadavků na spotřebu nabízí své zásobníky o objemu od 2 m3 až po 250 m3. Za sebou má TOMEGAS nesčetné množství instalací napříč všemi průmyslovými odvětvími – počínaje malými dílnami a velkými provozovnami konče.

Zajímavou realizací je i Pivovar Kytín, jenž byl postaven na zelené louce v obci Kytín a který využívá kapalný propan hlavně pro vytápění a provoz pivovaru. Kompletní tepelná „soustava” je v tomto případě atypická, protože díky specifickému provozu (výroba piva a provoz restaurace včetně kuchyně) se zde kombinuje několik zdrojů tepelné energie včetně rekuperační jednotky, plynového grilu, ale i tepelného čerpadla atd. Pivovar je vybaven jedním zásobníkem o objemu 4 m3. V zimních měsících se zásobník doplňuje jednou za čtyři měsíce. Hlavním důvodem pro volbu kapalného propanu byla efektivita a ekonomika provozu, neboť v obci chybí přípojka zemního plynu.

Čím dříve, tím lépe

Poměrně častým argumentem pro volbu kapalného plynu je vedle ekonomického hlediska rovněž rychlost realizace, která je u nově vznikajících provozoven často zásadní, neboť čím dříve začne produkovat a vydělávat, tím lépe. TOMEGAS vychází svým zákazníkům vstříc i z pohledu cen, například tím, že smlouvy na dodávky plynu se uzavírají dle individuálních potřeb a vždy se revidují podle aktuální situace na trhu, například po jednom roce. TOMEGAS umožňuje rovněž předzásobení nebo jen částečné doplňování plynu v letních měsících, kdy je cena propanu nejnižší. TOMEGAS zásobuje některé výrobní závody také tlakovými lahvemi, jež jsou využívány třeba pro ekologický provoz vysokozdvižných vozíků.