Kde není k dispozici zemní plyn, je řešením kapalný propan (LPG)

Instalace zásobníku na kapalný propan včetně projektu je relativně jednoduchá a rychlá

Úřady, školy, obecní budovy, malé a střední firmy napříč odvětvími musí čím dál víc přemýšlet o nákladech vynaložených na vytápění svých budov, provozů, respektive výrobních procesů. To platí i pro rekonstrukce objektů s cílem snížit energetickou náročnost budov, ideálně s přispěním státních dotací.

Jestliže je v místě přípojka zemního plynu, pak je rozhodnuto. V opačném případě je třeba hledat jinou alternativu. Elektřina je drahá, topné oleje z jistého pohledu problematické. Často hraje roli rychlost. Pomocnou ruku v tu chvíli podává kapalný plyn – propan (LPG = Liquid Petroleum Gas).

Potřebujete zásobník

Instalace zásobníku na kapalný propan včetně projektu je relativně jednoduchá a hlavně rychlá, pokud dá investor přednost odborníkům s dlouholetými zkušenostmi. Někdy se takové řešení hodí i do doby, než je do místa přiveden zemní plyn. Kotle spalující propan jsou v podstatě identické s kotli na zemní plyn, stačí jen vyměnit trysky (kotel na propan je potřebuje větší).

Kapalný propan vzniká jako vedlejší produkt při těžbě ropy a nízkou teplotou nebo pod tlakem zkapalní. Díky tomu je vhodný pro bezproblémový transport a následné skladování v ocelových zásobnících již při relativně malém tlaku. Má vysokou výhřevnost 46,44 MJ/kg a jeho spalování je vysoce ekologické, což je důležité pro získání různých dotací. Zkapalněný plyn se na výstupu ze zásobníku odpařuje a potrubím je odváděný přes regulátor do hořáku kotle. Výhoda propanu je, že se může odpařovat až při teplotě minus 40 °C!

Nutno hlídat kvalitu

Předpokladem optimální ekonomiky provozu je kvalitní plyn. Investor bez rozborů a zkoušek nemůže sám vlastnosti tohoto média vyhodnotit. Je na něm, jakého partnera si vybere a jaké s ním udělá zkušenosti. Zásadní pro udržení stabilní kvality plynu a tudíž i spokojenosti zákazníků je nakupovat plyn u prověřených dodavatelů. To je také základní kámen naší strategie. Prodejem, pronajímáním zásobníků a distribucí technických plynů včetně propanu zabýváme již od roku 1992.

Své renomé stavíme hlavně na konstantní kvalitě plynu a na již získaných a dlouholetých zkušenostech. Pečlivě si hlídáme dodavatele a vlastními silami se věnujeme zkouškám kvality plynu.

Dodáváme zásobníky plynu mnoha různých velikostí od 2,7 až po 250 m3, které jsou určené pro velké provozy. Mohou být podzemní, částečně zapuštěné nebo nadzemní – viz schéma. Zásobníky je možné si také pronajímat, přičemž v příznivé ceně je zahrnutý i pravidelný servis.

Vytápění pro domácnosti  - Vytápění pro firmy

Image
Image