Zkapalněné LPG jako efektivní alternativa pro vytápění obecních budov?

Pro malé obce a školy bývá investice do sofistikovaných zařízení jako jsou tepelná čerpadla nad jejich finanční možnosti. Co tedy dělat v případě, kdy není do obce zavedena přípojka zemního plynu? Elegantní alternativou je vytápění s pomocí zkapalněného LPG. V rámci rekonstrukce obecních budov a škol se často kromě zateplení řeší změna způsobu vytápění. Požadavky jsou vždy stejné. Vysoká účinnost, snížení dosavadních nákladů a zvýšení komfortu obsluhy.

Příběh školy

Image

Základní škola situovaná v malebné obci nedaleko Milevska vytápěla kdysi své prostory, podobně jako mnoho jiných, pomocí kotle na uhlí. Tento způsob byl samozřejmě nejen neefektivní, neekologický, ale vyžadoval mnoho času a úsilí věnovanému obsluze. Ke staré dnes již zrekonstruované budově školy, do které v současné době dochází přes 100 žáků, byla přistavěna nová budova, ve které je umístěna družina a jídelna. Nyní se dokončuje rekonstrukce půdních prostor, ve kterých by měly vzniknout nové učebny. Objekt byl na obálce zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS, byla vyměněna všechna okna i dveře a v přízemí, vzhledem k vysokým stropům, byly zatepleny stropy pomocí sádrokartonových podhledů s vkládanou tepelnou izolací.

V této poslední fázi kompletní rekonstrukce a dostavby byly vyměněny staré plynové kotle za nové kondenzační s vysokou účinností. Nové jsou rovněž rozvody topení a radiátory s termostatickými hlavicemi.

Kapalný propan, jako zdroj tepelné energie, využívá základní škola od roku 2006. Již v té době, kdy přecházela na vytápění plynem, se tato alternativa jevila jako efektivní, především po finanční nákladové a investiční stránce. Nezměnila na tom nic ani výměna starých kotlů za nové, které byly již z výroby přizpůsobené kapalnému propanu. Protože obec neplánuje ani v nejbližší budoucnosti zavedení přípojky zemního plynu, stal se kapalný propan v podstatě jedinou možnou alternativou. Projekt byl vypracován s pomocí odborníků společnosti TOMEGAS, která je předním českým dodavatelem zkapalněných technických plynů. Zahrnoval instalaci dvou zásobníků kapalného plynu objemu 4 m3. Podle slov ředitele školy se zásobníky doplňují dvakrát ročně. S novými kotli a po zateplení fasády se náklady na vytápění snížily z původních 400 tisíc Kč na polovinu. Škola se navíc nemusí o nic starat, protože veškerý servis kolem zásobníku a dodávek plynu zajišťuje TOMEGAS.

Image
Image

Na přání zákazníka

Vytápění kapalným propanem je ekologické a současně efektivní, jinak by nemohly být splněny přísné dotační podmínky, které obecní budovy čerpají. Propan vzniká při těžbě a zpracování ropy jako vedlejší produkt, který se tlakem nebo podchlazením zkapalní. Zkapalněný propan má výrazně menší objem a tak se snadno přepravuje v cisternách a skladuje v tlakových lahvích nebo zásobnících. Chemicky se propan skládá jen z uhlíku a vodíku (C3H8). Důležitá je výhřevnost zkapalněného propanu, která je 46,40 MJ/kg tj. 12,9 kWh/kg, což je výrazně víc než zemní plyn (33,48 MJ/kg) a víc než LTO (42,30 MJ/kg). Měření prokazují, že koncentrace škodlivých emisí je na nejnižší úrovni měřitelnosti. Kapalný propan je vhodný pro všechny typy moderních kotlů včetně kondenzačních. Investiční náklady patří mezi nejnižší a provozní náklady se pohybují z pohledu statistik zhruba uprostřed. Výhodou propanu je snadná manipulovatelnost. Investor si zakoupí případně pronajme zásobník plynu a dodavatel plynu jednoduše a hlavně rychle přečerpá kapalný plyn z přistavené cisterny do zásobníku. Mnoho firem si cení nezávislost na veřejné síti. Obsluha je velmi jednoduchá a systém umožňuje automatické hlídání hladiny propanu v zásobníku a v případě, že klesne na určitou mez, vyšle signál dodavateli, který zásobník obvykle bezprostředně doplní.

TOMEGAS je dodavatelem nejen samotného plynu, ale zajištuje také instalace zásobníků včetně potřebného projektu. Zásobník si zákazník může koupit nebo pronajmout. Velikost nádrží je odvislá od požadavků a pohybuje se od 2 do 250 m3. Systém může být nastaven tak, že automaticky vydá signál, pokud hladina kapalného plynu klesne na určitou mez a společnost automaticky zásobník sama doplní. Smlouvy na dodávky plynu jsou šité na míru každému zákazníkovi a obvykle se aktualizují každý rok dle situace na trhu.

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.