Je vytápění kapalným plynem dobrá volba?

Majitel nemovitosti má na výběr několik způsobů vytápění, přičemž každý je spojován s řadou výhod i nevýhod. V rozhodování většinou hraje komplex faktorů, mezi nimiž je na prvním místě ekonomika provozu, dále objem investičních nákladů, požadavek na komfort a současně i regionální možnosti. Vedle tradičních systémů na bázi spalování tuhých paliv, jsou k dispozici elektrokotle, kotle na zemní plyn nebo třeba tepelná čerpadla. Znovuobjevenou alternativou k uvedeným systémům je vytápění využívající kapalný plyn (propan). A to především v místech, kde neexistuje přípojka zemního plynu.

Image

Zásadní výhodou systému vytápění kapalným plynem jsou relativně nízké investiční a provozní náklady. Srdcem soustavy je vždy plynový kondenzační kotel, který je totožný s jakýmkoliv plynovým kotlem na zemní plyn, rozdíl je pouze ve velikosti trysek. Výrobce kotle na váš požadavek trysky jednoduše vymění. Průměrná cena plynového kotle se pohybuje okolo 30–40 tisíc korun. O něco levnější je elektrokotel, ale ten ztrácí tuto výhodu v delším horizontu svými vysokými provozními náklady, které vzhledem k rostoucí spotřebě elektrické energie i nadále s největší pravděpodobností porostou. Provoz tepelného čerpadla je sice vysoce ekonomický, ale pořizovací náklady jsou výrazně vyšší než u všech ostatních systémů. Kotle na dřevo nebo jiná tuhá paliva zase nenabízejí takový komfort na obsluhu a regulaci, navíc podmínky jejich používání se neustále zpřísňují. Kapalný propan je proto vedle ostatních systémů perspektivní jak z pohledu efektivity, tak ekologie.

Kapalný propan vzniká při těžbě a zpracování ropy jako vedlejší produkt, který se tlakem nebo podchlazením zkapalní. Zkapalněný má výrazně menší objem, takže se snadno přepravuje v cisternách a skladuje v tlakových lahvích nebo zásobnících. Kapalný propan má vysokou výhřevnost (46,40 MJ/kg), která je vyšší než u zemního plynu nebo LTO, což je jeho výhoda. Cena plynu se odvíjí podobně jako benzin nebo nafta od ceny ropy a poptávky na trhu. Obvykle bývá nižší v letních měsících a proto je výhodné se v té době předzásobit. Pro vytápění rodinných domů je třeba instalovat u domu zásobník, do kterého je z pojízdné cisterny přečerpán kapalný plyn. Pro běžný dům stačí na jednu sezonu zásobník objemu 2,7 nebo 4,8 m3. Zásobník je možné instalovat jako nadzemní nebo podzemní. Je možné si jej rovněž pronajmout, přičemž cena není vysoká a je v ní zahrnut i pravidelný servis. Například společnost TOMEGAS, která je dodavatelem kapalných plynů i zásobníků, je pronajímá za poplatek cca 2000 Kč ročně (záleží na velikosti zásobníku).

Image
Image
Image

Vytápění kapalným propanem se řadí mezi ekologické systémy, neboť při jeho spalování nedochází prakticky k žádnému znečištění ovzduší a lze jej tedy doporučit i do míst jako jsou chráněné krajinné oblasti apod. Je podporován i ze strany státu a proto byl zařazen do programu kotlíkových dotací. Podobně jako u kotlů na zemní plyn se i kotel využívající kapalný propan snadno reguluje a komfort obsluhy je vysoký. Za účelem dosažení maximální efektivity je důležitá v současné době inteligentní regulace včetně řízení na dálku pomocí chytrých telefonů apod.

Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.