Hledáte vhodný způsob vytápění? Zkuste kapalný plyn – LPG

Při zásadní rekonstrukci domu se často řeší otázka nového způsobu
vytápění i vzhledem k možnosti získání státní dotace. To má svou logiku, protože cílem je snížit náklady a s tím spojené emise znečišťující ovzduší. Navíc je třeba brát v potaz stále se zpřísňující normy. V Čechách je mnoho míst, včetně chráněných krajinných oblastí, kde není dosud zavedena přípojka zemního plynu. Tak co s tím? Tepelné čerpadlo je náročné na počáteční investici, elektrokotel bude drahý na provoz a vzhledem k neustále rostoucí spotřebě elektřiny se dá předpokládat, že cena elektřiny dál poroste. Tuhá paliva nebo topné oleje? I to má své omezení. Co tedy kapalný plyn – propan?

Výhody Vytápění kapalným plynem

Image

První výhoda: Plynový kotel pracující s kapalným plynem (propanem) je identický jako kotel na zemní plyn a liší se pouze velikostí trysek. Při koupi nového kotle pouze vyberete provedení připravené pro propan. Spalování propanu je přitom vysoce ekologické a měření dokazují, že emise jsou na hranici měřitelnosti. Díky tomu je vytápění propanem podporováno i ze strany státu a je zařazeno do programu kotlíkových dotací. Dokonce jej stát povoluje i v chráněných krajinných oblastech.

Druhá výhoda: Počáteční investice nebude nikterak velká ve srovnání s jinými druhy kotlů. Nesrovnatelně nižší, než u tepelného čerpadla. Navíc přibude jen položka na pořízení zásobníku plynu, ve kterém bude kapalný propan skladován. I ta se dá ale snížit tím, že si zásobník pouze pronajmete s ročním paušálem okolo
2000Kč (podle velikosti zásobníku cena firmy TOMEGAS) a budete mít zásobník a k tomu servis v ceně.

Třetí výhoda: Výhřevnost kapalného propanu je vysoká (46,40 MJ/kg), to znamená, že je vyšší než u zemního plynu nebo LTO, což je jeho nesporná výhoda vzhledem k nákladům. Budete- li jej kombinovat s podlahovým vytápěním, které pracuje s nižšími teplotami topné vody (až o 30 %), zcela jistě ušetříte nemalé náklady.

Čtvrtá výhoda: Regulace. V tomto případě není rozdíl v regulaci vytápění jako v případě zemního plynu. Je velmi jednoduchá a při zapojení chytrých termostatů a podlahového vytápění ušetříte další peníze. Určitě se vyplatí počítat s řízením na dálku pomocí aplikace, buď na smart telefonu, nebo na počítači či tabletu.

Pátá výhoda: Cena plynu je v průběhu roku závislá na ceně ropy, protože kapalný propan vzniká při její těžbě jako vedlejší produkt a tlakem nebo teplotou se zkapalní, proto je snadný jeho transport a uložení do domácího zásobníku. Platí nepsané pravidlo, že v létě jsou ceny ropy a tudíž i plynu nižší, a proto je výhodné doplňovat zásobník v tomto období.

Co budete potřebovat? Zásobník, který nebude vidět?

Jak již bylo zmíněno, kromě topné soustavy také zásobník plynu. Pro běžný rodinný dům stačí na jednu topnou sezónu objem 2,7 nebo 4 m3. To záleží na spotřebě, požadavcích a velikosti vytápěné užitné plochy. Zásobník lze umístit na zahradu, ale pokud by to někomu z estetického hlediska vadilo, tak jej lze zabudovat i pod zem. Jen zde přibydou náklady na zemní práce. Při instalaci je potřeba dodržet ochranné pásmo, které není nikterak velké. Zásobník nesmí do sklepa. Bezpečně můžete třeba mimo pásmo grilovat na otevřeném ohni apod. Užívání je proto zcela bezpečné. Za dodavatele plynu i zásobníku můžete zvolit například firmu TOMEGAS, která má za sebou více než dvacetileté zkušenosti a hlavně dodává kvalitní plyn, což se odráží v nízkých nákladech na vytápění. TOMEGAS vám rovněž na přání připraví projekt včetně veškeré dokumentace. Pro inspiraci poslouží www.tomegas.cz o www.vytapenilevne.cz

Image
Image
Jsme 100% česká rodinná firma s více než 25 letou historií.