Efektivní provoz díky vytápění propanem

Vznikající příležitosti v oblasti cestovního ruchu musí řešit zásadní otázku a to hlavně v době růstu cen elektřiny a zemního plynu. Vytápění propanem je jednou z cest k efektivitě a ekonomičnosti provozu.

Významnou nákladovou položkou při řešení provozu jsou náklady na energie. Vytápění penzionu nebo hotelu se řadí mezi nejvyšší provozní náklady, které mohou ovlivnit celkovou efektivitu provozu a tlak na snížení těchto nákladů v době růstu cen energií ještě více zesílil.

Významnou nákladovou položkou při řešení provozu jsou náklady na energie. Vytápění penzionu nebo hotelu se řadí mezi nejvyšší provozní náklady, které mohou ovlivnit celkovou efektivitu provozu a tlak na snížení těchto nákladů v době růstu cen energií ještě více zesílil.

Při hledání cesty k energetické úspoře je nutné zvážit i návratnost investice. Tepelná čerpadla se řadí mezi investice s dlouhou dobou návratnosti, což v dnešní době odrazuje řadu podnikatelů.

Jaké jsou možnosti zdroje vytápění hotelů a penzionů?

Hotel či penzion potřebuje spoustu energie k vytápění pokojů a ostatních prostor. Nachází-li se hotel či penzion mimo městskou aglomeraci nebo například uprostřed přírody v horách, základní zdroje jako je přípojka zemního plynu může být nedostupná. Ale ani v těchto případech nemusí být volba energetického zdroje složitá. 

V dnešní době neekologické vytápění hnědým uhlím se nemusí v budoucnu vyplatit. Navíc i v případě automatického spalovacího kotle je okolo vytápění uhlím stále plno práce. Podobně je na tom i dřevo, které je sice šetrnější k přírodě, ale problémem je použití správně vysušeného dřeva a pracnost způsobu vytápění.

Další možností je výběr elektřiny, která je čistá a jednoduchá na regulaci. Problémem je, že tento způsob je nejdražší a cena elektřiny neustále roste. Při řešení úspor nepatří k levným palivům a pro některé účely je nehodící se. 

Vedle tradičních způsobů je tu propan, který se vyrábí zkapalněním ropných plynů vznikajících při rafinaci ropy. Plyn se dostane do kapalného stavu pomocí tlaku a nízké teplotě, díky tomu je snadno transportovatelný. Dále k zákazníkům se přepravuje autocisternami. Tak to je i v případě horského hotelu Partyzán, který se nachází na severu Čech. Při rekonstrukci hotelu byl zvolen jako zdroj vytápění propan.

Ze všech výše uvedených paliv má propan nejvyšší výhřevnost - 46,4 MJ/kg. Jedná se o nasycený uhlovodík bez zápachu, jehož spalování je velmi kvalitní, díky čemuž je ekologické a umožňuje použití i v chráněných krajinných oblastech.

Propan se skladuje v zásobnících, které je možné si pronajmout nebo koupit do svého vlastnictví. Propan doplňujeme pravidelně nebo kdykoliv, kdy dojde k poklesu zásob propanu. Díky naší technice se dostaneme všude a to i do hůře přístupných oblastí. Uložení zásobníku může být podzemní nebo nadzemní.

Dle konkrétních požadavků vždy navrhneme projekt a to spolu s návrhem propojení zásobníku s kotlem a napojení na otopnou soustavu. Následně zajistíme instalaci kotle a samotné propojení s propanovým zásobníkem. Díky velmi malé náročnosti je usazení rychlé a schopné ihned dodávat energie pro hotel či penzion. Musíme poukázat na mylnou informaci, která vznikla v devadesátých letech, že propan je drahý. Vytápění propanem patří mezi nejlevnější zdroje. Výslednou úsporu si můžete spočítat v kalkulačce úspor.

Propan není zatěžován žádnou státní regulací a jeho dodávky a ceny nejsou naštěstí závislé na rizikových dodavatelích zemního plynu. Tyto faktory v aktuální době dělají z propanu velmi zajímavou volbu vytápění.