Zásobníky

Propán a propán-bután sa uskladňujú v tlakových zásobníkoch.

Zásobníky sa umiestňujú mimo objekt v nadzemnom alebo podzemnom prevedení. V závislosti od spotreby je možné inštalovať zásobníky od 2 m(prevažne pre rodinné domy) až do 250 m3.

S ohľadom na veľkosť zásobníkov sa stanovujú aj bezpečnostné pásma týchto zásobníkov, ktoré sú v rozmedzí od 3 m (rodinné domy) až po 100 m.

PrůmyslPriemysel

Skvapalnený plyn propán a propán-bután nachádza v priemysle veľmi široké uplatnenie. Okrem klasického použitia pre vykurovanie jednotlivých pracovísk sa dá tento skvapalnený plyn použiť v ďalších priemyselných odboroch.VIAC informÁcIÍ +

DomácnostiDomácnosti

Vykurovanie pomocou skvapalneného plynu propánu je v súčasnej dobe jedným z najekologickejších a najpohodlnejších spôsobov vykurovania rodinných domov, bytových a rekreačných objektov, penziónov, nemocníc, atď.VIAC informÁcIÍ +

ButanBután najlacnejšie vykurovanie

Možnosť využitia propánu, alebo butánu, prípadne ich zmesi je najlepším riešením tam, kde nie je možné napojiť sa na zemný plyn. A v porovnaní so zemným plynom to nemusí byť vždy drahšie riešenie.VIAc informÁcIí +