O spoločnosti

Sme dodávatelia vysoko kvalitných skvapalnených plynov z nemeckej rafinérie Ingolstadt.

Spoločnosť TOMEGAS pôsobí na trhu so skvapalnenými ropnými plynmi LPG (propán, bután, propán-bután, izobután) od roku 1996. Za túto dobu si naša spoločnosť vybudovala stabilnú pozíciu a to predovšetkým vďaka svojmu vynikajúcemu servisu a vysokej kvalite dodávaných skvapalnených plynov. Na českom a slovenskom trhu jej dnes patrí značný podiel. Jedna z najdôležitejších firemných priorít je „individuálny prístup ku každému zákazníkovi“. 

Vlastná logistika a vlastné skladovanie LPG umožňuje našej spoločnosti byť absolútne nezávislý dodávateľ, ponúkať a garantovať zákazníkom dodávky v termínoch podľa ich priania a potrieb.

Dodávky skvapalneného plynu zabezpečujeme vlastnými autocisternami po celom území Českej a Slovenskej republiky a to i v ťažko dostupných oblastiach. Pre tieto prípady sme schopný dodávať LPG s využitím autocisterien s pohonom 4×4 a predĺženou stáčacou hadicou až 50 metrov. Zásobníky teda nemusia byť umiestnené priamo na dopravnej komunikácii.

Vďaka trom veľkokapacitným daňovým skladom v Českej a Slovenskej republike udržujeme pre našich zákazníkov neustálu zásobu produktu, aby akékoľvek objednávky boli realizované v požadovaných termínoch.

Všetky daňové sklady sú vybavené veľkokapacitnými zásobníkmi, železničnou vlečkou, modernými plničkami propánových a propán-butánových fliaš, kde použitá jedinečná technológia plnenia fliaš zaručuje garanciu maximálnej čistoty propánu. 

Vlastné laboratórium – z dôvodu neustáleho zlepšovania našich dodávateľských služieb vykonávame kontrolu kvality každej dodávky na našich vlastných laboratórnych prístrojoch tzv. plynovej chromatografie merajúcich s vysokou presnosťou množstvo obsiahnutých látok, síry a odparku.

Tieto prístroje urýchľujú vstupnú a výstupnú kontrolu a vybavovanie dodávok k naším zákazníkom. Najmä v prípade dodávok aerosolových zmesí, kedy je nevyhnutné miešať produkty s vysokou presnosťou podľa objednávky zákazníka.

Ponúkame komplexné služby

 • Dodávky propánu a propán-butánu pre vykurovanie rodinných domov, nemocníc, hotelov, priemyselných objektov, atď.
 • Dodávky propánu a propán-butánu pre technologické účely (napr. sušičky dreva, sušičky zrnín, sklárne, farmaceutické výrobne, atď.)
 • Vykurovanie celých obcí alebo ich častí
 • Dodávku a prenájom zásobníkov, vrátane napojenia na vykurovací systém
 • Kompletnú dodávku vykurovacích systémov na kľúč
 • Dodávky LPG do čerpacích staníc
 • Kompletnú dodávku čerpacej stanice LPG, alebo jej prenájom
 • Dodávky propán-butánu do plničiek PB fľiaš
 • Rozvozy propán-butánových fľaše vrátane zriadenia predajného miesta
 • Dodávky pohonného propánu pre VZV
 • Dodávky IZOBUTÁNU pre technologické účely (napr. plnenie sprejov, výrobu plastových, gumených a izolačných  hmôt, atď.)
 • Zabezpečenie  údržby a pravidelných revízií
 • Bezplatnú konzultáciu a poradenskú službu