Zásobníky

Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících.

Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení. V závislosti na spotřebě je možno instalovat zásobníky od 2 m3 ( převážně pro rodinné domky ) až do 250 m3.

S ohledem na velikost zásobníků se stanovují i bezpečností pásma těchto zásobníků, které jsou v rozmezí od 3 m ( rodinné domky ) až po 100 m.

PrůmyslPrůmysl

Zkapalněný plyn propan a propan-butan nachází v průmyslu velice široké uplatnění. Kromě klasického použití pro vytápění jednotlivých pracovišť, lze tento zkapalněný plyn použít v dalších průmyslových oborech.Více informací +

DomácnostiDomácnosti

Vytápění pomocí zkapalněného plynu propanu je v současné době jedním z nejekologičtějších a nejpohodlnějších způsobů vytápění rodinných domků, bytových a rekreačních objektů, penzionů, nemocnic atd.Více informací +

ButanButan nejlevnější topení

Možnost využití propanu, nebo butanu, případně jejich směsí je nejlepší řešení tam kde není možné se napojit přímo na zemní plyn. A ve srovnání se zemním plynem to nemusí být vždy dražší řešení.Více informací +


Spolupráce ...

Kontajtujte naše obchodní zástupce a získejte podrobné informace. Kontaktovat