Hledáme prodejce PB lahví

Vzhledem k stále rostoucí poptávce po PB láhvích hledáme partnery pro prodej propan-butanových, resp. propanových láhví.

TOMEGAS s.r.o. poskytne svým partnerům, v souladu s obchodními podmínkami, tlakové láhve a přiměřený počet klecí pro jejich uskladnění tak, aby skladování LPG láhví bylo v souladu s platnými předpisy.

Prodejce tlakových láhví a obslužný personál proškolíme k bezpečnému zacházení s LPG láhvemi.


Spolupráce ...

Kontajtujte naše obchodní zástupce a získejte podrobné informace. Kontaktovat