Produkty

Společnost TOMEGAS s.r.o. nabízí komplexní systém služeb a produktů v oblasti zkapalněných plynů.

Nabízíme komplexní služby

 • Dodávky propanu a propan-butanu pro vytápění  rodinných domků, nemocnic, hotelů, průmyslových objektů atd.
 • Dodávky propanu a propan-butanu pro technologické účely (např. sušárny dřeva, sklárny, farmaceutické výrobny atd.)
 • Vytápění celých obcí nebo jejich částí
 • Dodávku a pronájem zásobníků, včetně napojení na topný systém
 • Kompletní dodávku topných systémů na klíč
 • Dodávky LPG do čerpacích stanic
 • Kompletní  dodávku čerpací stanice LPG, nebo její pronájem
 • Dodávky propan-butanu do plníren PB lahví
 • Rozvozy propan-butanových láhví včetně zřízení prodejního místa
 • Dodávky pohonného propanu pro VZV
 • Dodávky ISOBUTANU pro technologické účely (např. plnění sprejů, výrobu plastových, pryžových a izolačních  hmot, atd.
 • Zajištění  údržby a pravidelných revizí.
 • Bezplatnou konzultaci a poradenskou službu

LPG

Součástí dodavatelského programu firmy TOMEGAS je distribuce LPG do čerpacích stanic pro motorová vozidla po celé České a Slovenské republice.

Zásobníky

Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících. Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení.

Láhve

Do dodavatelského programu naší společnosti patří také dodávky propanu a propan-butanu v tlakových láhvích. Propan-butanové lahve mají velice široký okruh použití.

Isobutan

Isobutan a jeho směsi s propanem se používají v průmyslové a technologické výrobě pro plnění sprejů, výrobu plastových, pryžových a izolačních hmot apod.