Butan nejlevnější topení

Ideální řešení pro průmysl, zemědělství, domovy sociální péče, apod.

Výparníkové stanice

Možnost využití propanu, nebo butanu, případně jejich směsí je nejlepší řešení tam kde není možné se napojit přímo na zemní plyn. Ve srovnání se zemním plynem to nemusí být vždy dražší řešení.

V současné době jsou na trhu špičkové technologie ( výparníkové stanice ), které dokáží dokonce pracovat i se samotným butanem, který je výhřevnější než propan a je i levnější.

Butan a propan a jejich směsi jsou dnes v podstatě nejvýhodnější ekologické palivo, které lze použít všude tam, kde jsou problémy s napojením na zemní plyn a jsou podstatně levnější než všechna další topná media jako např. LTO, elektřina a dokonce i než koks.

Zde je stručný přehled výhřevností topných médií, které se dnes používají.

Z této tabulky vyplývá, že butan a propan mají nejlepší výhřevnost.

Druh Výhřevnost v MJ/kg Výhřevnost v kWh
Butan 47,70 MJ/kg 13,25 kWh/kg
Propan 46,60 MJ/kg 12,94 kWh/kg
LTO 42,00 MJ/kg 11,66 kWh/kg
Zemní plyn 33,50 MJ/kg 9,30 kWh/kg
Koks 27,50 MJ/kg 7,63 kWh/kg
Černé uhlí 23,10 MJ/kg 6,42 kWh/kg
Dřevěné pelety 17,00 MJ/kg 4,72 kWh/kg
Štěpky 12,50 MJ/kg 3,47 kWh/kg

Velká výhřevnost má několik výhod, např. že pro Vaši roční spotřebu tepla budete potřebovat minimální množství paliva. Jak ukazuje následující přehled.

Spotřeba jednotlivých komodit na výrobu 1GJ tepla:

Druh Spotřeba na 1 GJ
Butan 20,96 kg/GJ
Propan 21,46 kg/GJ
LTO 23,80 kg/GJ
Zemní plyn 29,85 kg/GJ
Koks 36,36 kg/GJ
Černé uhlí 43,29 kg/GJ
Dřevěné pelety 58,82 kg/GJ
Štěpka 80,00 kg/GJ

Výparníková stanice je v podstatě ohřívač plynu. Plyn vstoupí do výparníku jako kapalina a vystoupí jako plyn.

Výhody v používání výparníkových stanic 

 1. Výparníková stanice je schopna dodat prakticky jakýkoliv potřebný výkon a to i v řádech MW a to i při minimálním počtů zásobníků.
 2. Umožní pracovat i s čistým butanem, který jak jste se přesvědčili je nejvýhřevnější  topné médium na trhu a dokonce je i levnější než čistý propan.
 3. Získáte potřebné odpaření, i když běžná teplota okolí není dostatečná pro odpařovaní.
 4. Využijete 100% plynu v zásobníku eliminujete hrozbu kondenzace plynu a zamrznutí zásobníků
 5. Zabraňuje oddělení propanu a butanu a změnám spalovacích vlastností

Druhy výparníkových stanic

Elektrické

Výparníky Zimmer jsou vhodné pro komerční, průmyslové a bytové použití.

 • Dvě provedení: Z40L (propan) nebo Z40P (propan-butan s max. 80% obsahem butanu).
 • Princip odpařováni pomocí elektřiny: žádný vodní systém – žádná koroze, minimální údržba.
 • Odpařovací proces je samoregulovatelný: žádné vypínače, regulátory teploty nebo přenosy.
 • Možné použití v ex-zóně: lze montovat přímo na horizontální nádrž.
 • Montáž: lze montovat na stěnu, do skříní, provozovat dva a více výparníků paralelně.
 • CE a ATEX certifikovaný.
 Topení Butanem

Teplovodní

Toto zařízení používá pro ohřev plynu horkou vodu. Z tohoto důvodu je součástí tohoto výparníku instalace kotle, který tuto vodu ohřívá.

Zeptejte se ...

Kontajtujte naše obchodní zástupce a získejte podrobné informace. Kontaktovat