Isobutan

Společnost TOMEGAS dodává kromě zkapalněných ropných plynů propanu a propan-butanu rovněž neodorovaný zkapalněný ropný plyn – isobutan pro speciální použití.

Isobutan a jeho směsi s propanem se používají v průmyslové a technologické výrobě pro plnění sprejů, výrobu plastových, pryžových a izolačních

hmot apod. Obsah propanu ve směsi je závislý na požadovaném tlaku produktu a účelu použití.

Čistý a neodorovaný ISOBUTAN je přepravován speciálními autocisternami, které jsou určeny pouze pro tyto účely.

Isobutan a jeho směsi je naše společnost schopna dodávat dle konkrétního přání zákazníka, kdy je nutné posoudit několik podstatných hledisek, zejména je kladen důraz na čistotu isobutanu.

Dle přání zákazníka jsme připraveni zrealizovat celou technologii isobutanového hospodářství včetně dodávky velkokapacitních zásobníků.